קטעי עיתונות מוקלטים

אם אתם מכירים אנשים שהתדרדרות הראייה מונעת מהם לקרוא עיתונים
או אנשים שמכל סיבה שהיא מעדיפים לשמוע מאשר לקרוא
או שאולי אתם עצמכם מעוניינים בתוכן כתבה מסוימת מעיתון או כתב עת כלשהו –
שווה לכם להכיר את שני הקישורים הבאים :